Wybrane zagadnienia naszych klientów

Zagadnienie:
Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Klient:
Spółka skarbu Państwa

Zakres usługi:
Spółka skarbu Państwa (zarządzająca szpitalami) w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, stanęła przed wyzwaniem jakim było przeanalizowanie ogromnej ilości danych w tym systemów dziedzinowych w celu opracowania pełnej dokumentacji w formie audytu przedwdrożeniowego.
Klient otrzymał dokument opisujący istniejące, funkcjonujące w organizacji systemy wraz z zagrożeniami jakie w nich występują. Kolejnym krokiem było powierzenie naszej spółce funkcji kontaktowej wraz z pełnym nadzorem nad infrastrukturą szpitali.

 

 

Zagadnienie:
Analiza sytuacji IT po zmianie zarządu w spółce


Klient:
Spółka skarbu Państwa

Zakres usługi:
Spółka skarbu Państwa w związku ze zmianą zarządu, podjęła decyzję o wykonaniu audytu w obszarze IT ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa.
Nasi inżynierowie dokonali weryfikacji środowiska IT klienta, wskazując na szereg zagrożeń, które zostały sklasyfikowane jako: wewnętrzne, zewnętrzne, celowe, przypadkowe.
Na podstawie weryfikacji środowiska IT klienta, opracowaliśmy audyt z wytycznymi w postaci kroków jakie należy podjąć w określonym czasie, tak aby infrastruktura IT klienta była bezpieczna.